«

»

มิ.ย. 11

ข่าวประชาสัมพันธ์


MOU ด้านการขอนักศึกษาเข้าสอบเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน โดยไม่ต้องมีอายุงานและต้นสังกัด และร่วมมือกับกระทรวงพลังงานนำเนื้อหาการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-11-15T09:44:19+0000 openการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณ ณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จ. ระยอง (Siam Yamato Steel : SYS) หลักสูตร วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-11-15T08:42:31+0000 open“เรียนจริง หน้างานจริง ปฏิบัติจริง” นี้เป็นอีกมุมหนึ่งของงานสอน โดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยยันต์ ชนะพรมมา หลักสูตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในการ บ่มเพาะนักศึกษาด้วยการถ่ายทอดความรู้ลงหนังสือที่ตัวเองเขียน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-11-15T08:37:50+0000 open#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง. ในโครงการ “สองล้อ ร่วมใจ ทำเพื่อน้อง” บริจาคให้ ณ โรงเรียนหม่อนเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-11-14T05:00:00+0000 open“เรียนจริง หน้างานจริง ปฏิบัติจริง ” รายวิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมหมวด โลหะแผ่น #คณะเทคโนโลยีอุตสาหการ โดย ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์. เราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเป็นมืออาชีพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-11-11T05:00:00+0000 open🔷มาสมัครกันเยอะๆน้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-11-10T05:18:24+0000 open


4 pings

 1. buy ffxiv gil

  buy ffxiv gil

  I’ll be there for you .

 2. buy MUT Coins

  buy MUT Coins

  You are the savior of my life.

 3. cheap NBA 2K17 MT for sale

  cheap NBA 2K17 MT for sale

  I will be there for you.

 4. cheapest FFXIV Gil

  cheapest FFXIV Gil

  I do not have the slightest idea

Comments have been disabled.