«

»

มิ.ย. 11

ข่าวประชาสัมพันธ์


#นักศึกษาภาคปกติ
___นักศึกษาที่จะขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 1/2560
#ให้กรอกและพิมพ์คำร้องมายื่นที่กองบริการพร้อมแนบตารางเรียนมาด้วย
#ใส่เบอร์โทรในคำร้องด้วยนะค่ะ☎️☎️☎️
-กรอกและพิมพ์คำร้อง 24 – 28 ก.ค. 60
-รับทราบผลคำร้องขอเปิด 7 ส.ค. 60

https://www.facebook.com/academicAturu/photos/a.589792047804483.1073741829.556671337783221/1333194793464201/?type=3&theater
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-24T02:27:36+0000 openโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-21T09:53:46+0000 openโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-19T07:57:16+0000 openการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-18T09:38:20+0000 openคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถวาย พัตราหารเพล พระ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-17T05:57:20+0000 openการประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 2017-07-17T05:00:00+0000 open


4 pings

 1. buy ffxiv gil

  buy ffxiv gil

  I’ll be there for you .

 2. buy MUT Coins

  buy MUT Coins

  You are the savior of my life.

 3. cheap NBA 2K17 MT for sale

  cheap NBA 2K17 MT for sale

  I will be there for you.

 4. cheapest FFXIV Gil

  cheapest FFXIV Gil

  I do not have the slightest idea

Comments have been disabled.